Kategorie blog
Produkt dnia
wysyłamy :
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Upominki.biz.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:

Feniks- Anna Kopeć, Sylwia Kopeć spółka cywilna
zarejestrowana w 2012 roku przez gminę Warszawa Bielany
adres firmy: ul. Szczęśliwicka 68 lok 1 A, 02-353 Warszawa

NIP: 7010436945 , REGON:147254896e-mail: sklep@feniks-feniks.pl

tel: 882144766, 882144765


adres składania reklamacji oraz przesyłania zwrotów:

Feniks- Anna Kopeć, Sylwia Kopeć spółka cywilna
ul. Szczęśliwicka 68 lok 1 A, 02-353 Warszawa

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży ( zamówienia ) zawieranej z Klientem.

4. Składając zamówienie Klient akceptuje Regulamin w aktualnym jego brzmieniu.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6.Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sklep Internetowy Upominki.biz.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem internetu, na terenie Polski oraz poza nią.

8. Wszelkie informacje na temat towarów są dostępne na stronie internetowej www.upominki.biz.pl

§2

Zamówienia1. Zamówienia ( umowa sprzedaży między Sklepem a Zamawiającym ) można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, 24 godziny / dobę , 7 dni w tygodniu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu: sklep@feniks-feniks.pl, 24 godz / dobę , 7 dni w tygodniu

c) nie przyjmujemy zamówień telefonicznych

2. Realizacja zamówień następuje jedynie w godzinach pracy biura: pon-pt w godz 8-16

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo do weryfikacji zamówienia lub odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty lub w przypadku klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru.

4. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować jeżeli biuro firmy nie będzie mogło potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zmówienia

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

6. Realizacja zamówienia następuje:
- w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie, zgodnej z wartością zamówienia,
- w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania  zamówienia,

7.Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt mailowy na adres: sklep@feniks-feniks.pl. Zmiany zostaną potwierdzone przez sklep mailowo na podany adres mailowy Klienta. Jeśli zmiany nie będą potwierdzone w ciągu 24 godzin oznacza to że nie zostały przyjęte.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia

9. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność  w terminie 14 dni od dnia anulowani zamówienia.

10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

12. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

 

§3

Ceny


1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 

§4

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności, które określone są także w zakładce Formy płatności.

2.Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujących formach :

  • przelew na rachunek bankowy Sklepu,

3. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał ostatniego zamówienia płatnego przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.

4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

5. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest zapłata za towar i przesyłkę.

6. Klient ma obowiązek uiścić opłatę przelewem w ciągu 3 dni od otrzymani danych do wpłaty.

 

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub aktualnej firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru w siedzibie firmy w Warszawie.

2. Wysyłka towaru odbywa się zawsze dni robocze w godzinach pracy biura ( pon – pt, godz 8-16 ) , odbiór osobisty w punkcie odbioru możliwy jest w godzinach: pon-pt 8-16 lub sob 10-13

3. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki i odbioru wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§6

Dostawa

 

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich ( na terenie Polski ) lub Poczty Polskiej ( na terenie Polski ) .

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia, czas księgowania należności wykonanych przelwem na koncie i czas dostawy. Towar jest kompletowany po zaksięgowaniu przelewu.

3. Czas kompletowania uzależniony jest od dostępności towaru u naszego dostawcy.

4. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z podanymi przez Klienta przy składaniu zamówienia.

6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki, spisać z kurierem protokół zniszczeń/reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej z biurem obsługi sklepu, nie później niż tego samego dnia, w którym przesyłka nie została przyjęta, do godz 16, w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli protokół nie zostanie spisany reklamacja nie zostanie przyjęta przez Sklep.

 

§7

 

 Czas Realizacji

 

1.Na czas realizacji składa się czas kompletowania zamówienia + czas przesyłki, który uzależniony jest od wyboru przewoźnika .

2.Czas kompletowania podany jest w karcie produktu lub w końcowej fazie zamówenia , w koszyku.

3. Jeśli czas kompletowania nie jest podany podczas składania zamówienia oznacza to, że jest on uzależniony od dostępności danego towaru u dostawcy Sklepu.

4. Gdy przedmiotem sprzedaży jest wiele towarów, czas kompletowania jest określony wg tego, który jest najdłuższy.

5. Czas realizacji liczony jest od zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sklepu.

 

 

§8

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z pismem reklamacyjnym .

Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą zawartej Umowy pod adresem sklep@feniks-feniks.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

Zdjęcia reklamowanego przedmiotu lub reklamowany przedmiot wysłany pocztą.


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

4.W przypadku, gdy reklamacja zostanie przyjęta przez sklep ma on obowiązek wymienić towar na nowy lub naprawdzić uszkodzenia. Sklep nie zwraca pieniędzy za reklamowany towar, nie przyjmuje zwrotów reklamowanego towaru.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Reklamacje wynikłe ze zniszczenia towaru podczas transportu. Sklep odpowiada za zniszczenia towaru podczas transportu firmą kurierską oraz pocztą polską jedynie wtedy gdy kupujący spisze protokół reklamacyjny z firmą, kóra dostarcza towar. Czas rozpatrzenia reklamacji wynika z czasu określonego w regulaminie przewoźnika, do którego reklamacja jest przekazywana. Przyjęcie lub odrzucenie reklamacji jest całkowicie uzależnione od decyzji danego przewoźnika.

 

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2.Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. , oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@feniks-feniks.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres ul. Szczęśliwicka 68 lok 1A, 02-353 Warszawa.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):


Feniks s.c.
ul. Szczęśliwicka 68 lok 1A
02-353 Warszawa
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

4.Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

7. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia ( np. koszty transportu ). Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

8. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2, 3 i 4 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

    * o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    * w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    * w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    * w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    * w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   

10.Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres Sklepu: Feniks s.c., ul. Szczęśliwicka 68 lok 1A, 02-353 Warszawa. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.


§10Gwarancje1. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawany towar
   

§10

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego zapisując się do newslettera lub podając mailowo informację o takiej zgodzie i chęci otrzymywania ww. informacji.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§11

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.§13

Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2015 r. i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.upominki.biz.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl